next up previous
Next: Fabryka - Factory Up: Wzorce projektowe wykorzystane w Previous: Singleton

MVC - Model-View-Controller

Jeden z pierwszych wzorców jakie opisano [Krasner i Poper, 1988], pozwala na oddzielenie interfejsu użytkownika od modelu danych i zarządzania nimi. W naszym projekcie rolę tę pełni Struts.Wiktor Kolodziej 2006-01-12