next up previous
Next: Façade Up: Wzorce projektowe wykorzystane w Previous: MVC - Model-View-Controller

Fabryka - Factory

Prosta klasa, która na podstawie jakiejś zmiennej podejmuje decyzję o utworzeniu jednej z możliwych podklas. Lista klas, w których użyty został ten wzorzec:Wiktor Kolodziej 2006-01-12