next up previous
Next: Wykorzystanie sourceforge.net Up: Wzorce projektowe wykorzystane w Previous: Fabryka - Factory

Façade

Façade polega na tym, by ukryć złożony proces, uprościć go. W naszym przypadku będzie to ukrycie kolejnych kroków tworzenia i odzyskiwania dumpa bazy danych, odpowiednio pod przyciskami ,,Dump'' i ,,Restore'' w interfejsie użytkownika.Wiktor Kolodziej 2006-01-12