next up previous
Next: Wykorzystanie Maven'a Up: Web based database backup Previous: Façade

Wykorzystanie sourceforge.net

Projekt postanowiliśmy uruchomić na sourceforge.net. Serwis ten zapewnia takie udogodnienia jak konto www na stronę projketu, listę mailingową, konto cvs, czy system zgłaszania bugów. Na sourceforge.net powstało tysiące znakomitych projektów tworzonych przez ludzi z całego świata, mamy nadzieję, że i nasz trafi do grona tych, które zakończyły się powodzeniem. Nazwa naszego projektu na sourceforge.net to: jdbdump.Wiktor Kolodziej 2006-01-12