next up previous
Next: Narzędzia do modelowania UML Up: Web based database backup Previous: Wykorzystanie Maven'a

Wykorzystanie CVS'a

Skorzystaliśmy z CVS'a dostępnego na sourceforge.net, można przeglądać aktualny stan repozytorium pod tym adresem:

	http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/jdbdump/Wiktor Kolodziej 2006-01-12