next up previous
Next: About this document ... Up: Web based database backup Previous: Narzędzia do modelowania UML

Changelog

05.11.2005
Rozwinięcie opisu problemu
06.11.2005
Podjęcie części decyzji implementacyjnych i opisanie ich
07.11.2005
Opis interfejsu użytkownika
08.11.2005
Założenie projektu jdbdump na sourceforgu : jdbdump
08.11.2005
Wygenerowanie dokumentacji w mavenie : maven
14.11.2005
Powstanie diagramu klas
14.11.2005
Powstanie listy dyskusyjnej projektu na sourceforge
15.11.2005
Powstanie diagramu przypadków użycia
15.11.2005
Aktualizacja dokumentacji wynikła z powstania diagramu klas
18.11.2005
Powstanie dokumentacji w wersji pdf
19.11.2005
Powstanie makiety interfejsu WWW
20.11.2005
Dodano w dokumentacji: opis użytych wzorców projektowych, oraz wykorzystywanych technologii
22.11.2005
Przejście tylko na angielską wersję językową, być może w przyszłości angielski projekt zostanie przetłumaczony.Wiktor Kolodziej 2006-01-12