next up previous
Next: Proponowane rozwiązanie Up: Web based database backup Previous: Określenie tematu

Opis problemu

Wyobraźmy sobie system informatyczny, który korzysta z bazy danych (być może wykorzystuje różne typy baz, np MySQL, Postgresql, MSSQL). Problem pojawia się, gdy zachodzi potrzeba archiwizacji danych z bazy, a możemy użyć tylko technologii JDBC (gdyż np. chcielibyśmy tą funkcjonalność zintegrować z większym, istniejącym systemem). Istnieją różne aplikacje służące do archiwizacji, jednak żadna z nich nie spełnia wszystkich naszych założeń (obsługa wielu różnych typów baz, użycie JDBC).

Wiktor Kolodziej 2006-01-12