next up previous
Next: Web-interfejs użytkownika Up: Web based database backup Previous: Opis problemu

Proponowane rozwiązanie

Postanowiliśmy napisać system, który będzie umożliwiał administratorowi danego systemu:
next up previous
Next: Web-interfejs użytkownika Up: Web based database backup Previous: Opis problemu
Wiktor Kolodziej 2006-01-12