next up previous
Next: Możliwe problemy implementacyjne i Up: Web based database backup Previous: Proponowane rozwiązanie

Web-interfejs użytkownika

Dostęp do systemu JDBDump odbywa się poprzez interfejs WWW. Mówi się, że jeden obraz wart jest tysiąca słów. Kierując się tym przelicznikiem prezentujemy interfejs na poniższych screenshotach.
Rysunek 1: Logowanie do systemu
\includegraphics[width=\textwidth]{login.eps}

Rysunek 2: Lista baz danych
\includegraphics[width=\textwidth]{list.eps}

Rysunek 3: Dodawanie bazy
\includegraphics[width=\textwidth]{add.eps}

Rysunek 4: Archiwizacja bazy
\includegraphics[width=\textwidth]{backup.eps}

Rysunek 5: Odtworzenie bazy
\includegraphics[width=\textwidth]{restore.eps}


Wiktor Kolodziej 2006-01-12