next up previous
Next: Wzorce projektowe wykorzystane w Up: Web based database backup Previous: Możliwe problemy implementacyjne i

Diagramy

Dokumentacja obejmuje następujące diagramy: diagram klas, diagram przypadków użycia i diagram sekwencji. Zostały one umieszczone w suplemencie do tego dokumentu, w celu uzyskania większej czytelności diagramów.Wiktor Kolodziej 2006-01-12