next up previous
Next: MVC - Model-View-Controller Up: Wzorce projektowe wykorzystane w Previous: Wzorce projektowe wykorzystane w

Singleton

Singleton oznacza, iż w ramach programu pojawia się pojedyncza instancja danego obiektu. Wzorzec ten jest wykorzystywany, gdy tworzenie więcej niż jednej instancji danej klasy nie jest wskazanie.

Lista klas, w których użyty został ten wzorzec:Wiktor Kolodziej 2006-01-12